Moje meno je Mário Kríž a pracujem ako psychiater v špecializovanej ambulancii na Poliklinike

Sabinov, n.o.

Vyštudoval som lekársku fakultu UK v Bratislave, r. 2000 som úspešne ukončil atestáciu z psychiatrie.

Od r. 1996 do r. 2004 som pracoval v nemocnici  na psychiatrii v Prešove.

Od r. 2004 doteraz pracujem v Poliklinike Sabinov n.o.

Moja sestrička je Mgr. Slávka Bodnárová, ktorá ukončila Jesseniovu fakultu v Martine,

odbor ošetrovateľstvo.