Psychoterapia

01.07.2018

Pre klientov, ktorí majú záujem pracovať na sebe a zlepšovať kvalitu svojho života je možnosť zapojiť sa do psychoterapie. Pri psychoterapii klient pracuje na sebe pod dohľadom terapeuta a mení svoje chybné a nefunkčné postoje, ktoré sú príčinou jeho problémov v živote.